Zakończyliśmy aktualizację listy członków Stowarzyszenia na sezon 2017/2018. Obecnie przez najbliższych kilka dni będziemy weryfikować jej poprawność i wyjaśniać wątpliwości (np. podwójne wpłaty, podwójne konta, itp.). Następnie osobom, które dołączyły do Fan Club Barça Polska nadane zostaną numery członkowskie, a całość zostanie zamknięta poprzez mailowe potwierdzenie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz informację o dalszych krokach. W razie wątpliwości wynikających na przykład z braku nazwiska na liście aktualnych członków (zakładka "O FAN CLUBIE" > "CZŁONKOWIE", dostępna dla aktualnych członków po zalogowaniu), prosimy o mailowy kontakt: rekrutacja@fcbp.pl.

 

Za kilka dni, ogłosimy informację o dodatkowym naborze dla wszystkich tych, którzy będą mieli ochotę dołączyć do nas w najbliższym czasie.