Rejestracja w nowym systemie obsługi penyi E-Office jest prosta i intuicyjna aczkolwiek komuś może się przydać obrazkowy opis kolejnych czynności.
W przypadku problemów/pytań prosimy o mailowy kontakt.

1. Aby się zarejestrować należy wejść na stronę E-Office używając poniższego odnośnika bądź klikając w odpowiednią opcję w menu naszej strony.
https://seu.confederaciopenyes.cat/login
UWAGA! W przypadku osób nieletnich należy najpierw zapoznać się z 10. punktem instrukcji.
Osoby biorące udział w rekrutacji obowiązuje normalna rejestracja bez użycia "link code".

2. Po wejściu na stronę, w prawym górnym jej rogu można zmienić sobie język strony. Poniższy poradnik będzie opierał się na języku angielskim.

-Klikamy przycisk "Register".


(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)


3. Na następnej stronie klikamy w przełącznik przy zaznaczonym napisie.
Jeśli nie posiadamy kodu ponieważ bierzemy dopiero udział w rekrutacji nie klikamy przełącznika i przechodzimy do punktu 4.

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)

 

Spowoduje to rozwinięcie dodatkowych 2 pól formularza.

 1. W górnym polu wpisujemy swój unikalny kod dołączony do Carnet de Penyista.
 2. W dolnym polu wpisujemy kod penyi. W naszym przypadku jest to: 544768
 3. Klikamy w przycisk "Access"

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)

 

Jeśli kod jest poprawny otrzymamy poniższy komunikat:

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)

 

Klikając w "Load Data" formularz zostanie wypełniony naszymi podstawowymi danymi: imię, nazwisko, data urodzenia oraz nr dokumentu tożsamości.


4. Wypełniamy poniższy formularz zgodnie z opisem na obrazku, pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.

 

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)

 

 1. Wpisujemy login (bądź zostawiamy ten domyślnie wpisany);
 2. Wpisujemy dwa razy hasło;
 3. Zaznaczamy kratkę potwierdzającą zapoznanie się z regulaminem serwisu;
 4. Klikamy "Register" aby wysłać formularz.

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)


5. Logujemy się na podaną w formularzu skrzynkę mailową, wchodzimy w maila z systemu i potwierdzamy rejestrację klikając w "HERE".

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)


6. Przechodzimy po raz kolejny na stronę logowania, wpisując ustalony login oraz hasło logujemy się do systemu.


7. Po zalogowaniu klikając z prawej strony w swoje imię i nazwisko możemy zmienić swoje dane, zmienić hasło lub usunąć konto.

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)


8. Z lewej strony zaś po kliknięciu w "Online Procedures" możemy sprawdzić swoją przynależność do penyi (pkt. 9) bądź zarejestrować nieletniego członka penyi, którego jesteśmy prawnym opiekunem (pkt. 10)

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)


9. Menu przynależności do Penyi.

 1. Klikając w "Link by code" możemy potwierdzić swoją przynależność do FCBP jeśli zarejestrowaliśmy konto bez użycia tego kodu.
 2. Klikając w "Link to a supporters' club" możemy wyszukać inną penye, do której chcielibyśmy dołączyć (każda penya jednak ma indywidualny sposób naboru nowych członków dlatego przed skorzystaniem z tej opcji należy najpierw skontaktować się z wybraną penyą). W tym przypadku członkostwo musi zostać potwierdzone przez "Managera" penyi.

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)

 

9.2 Prośba o dołączenie do wybranej penyi 
Aby wysłać prośbę o dołączenie do FCBP lub innej wybranej penyi należy kliknąć "Link to a supporters' club" jak na obrazku powyżej a następnie wyszukać i kliknąć "link" przy wybranej penyi jak na obrazku poniżej i potwierdzić przyciskiem "send request".
Następnie jeśli został już wypełniony formularz rekrutacyjny na naszej stronie wystarczy oczekiwać na akceptację. Po zaakceptowaniu w menu przynależności do penyi będzie widoczna informacja "Request Approved" jak na obrazku powyżej

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)

 

10. Rejestracji niepełnoletniego członka dokonuje jego opiekun prawny! Nawet w przypadku gdy opiekun prawny niepełnoletniego członka nie jest członkiem FCBP powinien on założyć swoje konto bez fan klubowej przynależności a następnie poprzez  poniższe menu zarejestrować swojego podopiecznego.

 1. Aby to zrobić opiekun powinien wejść w menu "Management of minors". Kliknąć w "Register Minor".


 2. A następnie wypełnić formularz, który pojawi się w nowym oknie. Kolejne kroki rejestracji odbywają się tak jak w przypadku zwykłej rejestracji.

(kliknij aby powiększyć w nowym oknie)