Podczas XIV -go Letniego Zlotu Fan Club Barca Polska, który odbywał się w dniach 27-30 sierpnia w Łapinie, Walne Zgromadzenie Członków wybrało nowe Władze Stowarzyszenia, które będą sprawować swój urząd przez kolejne dwa lata.

Aktualnie skład zarządu naszego Stowarzyszenia prezentuje się następująco:
- Grzegorz Skwieciński - prezes
- Marek Palarczyk - zastępca prezesa
- Tomasz Czarnecki - członek zarządu
- Dominik Kwiatkowski- członek zarządu
- Paulina Kałużna-Skurpel - przewodnicząca komisji rewizyjnej
- Paweł Ochowiak - wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej
- Magdalena Drzewiecka - członek komisji rewizyjnej
 
Dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni na Walnym Zgromadzeniu i oddali swój głos.
Dziękujemy również Pawłowi Kołodziejskiemu, Natalii Nowakowskiej oraz Janowi Komosińskiego za ogromny wkład w rozwój naszego Stowarzyszenia.