Podczas XII-go Letniego Zlotu Fan Club Barca Polska, który odbywał się w dniach 26-29 lipca w Sikorkach, Walne Zgromadzenie Członków wybrało nowe Władze Stowarzyszenia, które będą sprawować swój urząd przez kolejne dwa lata.


Względem poprzedniej kadencji nastąpiły cztery zmiany personalne i obecnie skład prezentuje się następująco:


- Paweł Kołodziejski - prezes
- Natalia Nowakowska - zastępca prezesa
- Tomasz Czarnecki - członek zarządu
- Jan Komosiński - członek zarządu
- Dominik Kwiatkowski- członek zarządu
- Marek Palarczyk- członek zarządu
- Grzegorz Skwieciński - przewodniczący komisji rewizyjnej
- Paweł Ochowiak - wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej
- Paulina Kałużna-Skurpel - członek komisji rewizyjnej

 

Dziękujemy wszystkim członkom, którzy byli obecni na Walnym Zgromadzeniu i oddali swój głos.
Dziękujemy również Magdalenie Drzewieckiej, Mateuszowi Drałusowi, Rafałowi Adamczyk oraz Bartoszowi Nowakowskiemu za zakończoną kadencję i wkład w rozwój naszego Stowarzyszenia.